Điều khoản sử dụng

1. ĐỊNH NGHĨA

“CMA”: Công ty TNHH MTV Cỏ May Automtion.

“Dịch Vụ”Dịch vụ sử dụng Phần mềm trợ lý quản lý doanh nghiệp CẢNH BÁO SƠM chạy dưới tên miền www.canhbaosom.com và ứng dụng CẢNH BÁO SỚM trên hệ điều hành iOS và Android phiên bản chính thức được tải trực tiếp từ Google Play hoặc App Store được cung cấp bởi Công ty TNHH MTV Cỏ May Automation. 

Thỏa Thuận Khác”: Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng hoặc các văn bản khác được ký kết giữa người sử dụng Dịch Vụ.

Ứng Dụng CẢNH BÁO SỚM: Ứng dụng CẢNH BÁO SỚM trên hệ điều hành iOS và Android phiên bản chính thức được tải trực tiếp từ Google Play hoặc App Store.

“Người Dùng”: Người sử dụng Dịch Vụ không phân biệt có trả phí hay dùng thử miễn phí, người truy cập và tìm hiểu thông tin về Dịch Vụ trên website www.canhbaosom.com.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

 1. Điều Khoản Sử Dụng này áp dụng cho Người Dùng. Trước khi sử dụng Dịch Vụ, vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng này. Nếu Người Dùng không đồng ý với bất cứ nội dung nào trong Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng không sử dụng Dịch Vụ. 
 2. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, Người Dùng đồng ý rằng đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung của Điều Khoản Sử Dụng này. 

Điều Khoản Sử Dụng này và Thỏa Thuận Khác được ký kết giữa Người Dùng và CMA tạo thành thỏa thuận có tính pháp lý giữa Người Dùng và CMA.

 1. CMA có thể thay đổi, điều chỉnh Điều Khoản Sử Dụng này. Người Dùng có thể xem thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại website www.canhbaosom.com. Nếu Người Dùng tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người Dùng chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều Khoản đã được cập nhật. 
 2. Trường hợp Người Dùng vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này, CMA có thể đình chỉ, phong tỏa tài khoản sử dụng của Người Dùng hoặc các hành động được phép khác theo các Thỏa Thuận giữa Người Dùng và CMA.

3. SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 1. Người Dùng có trách nhiệm sử dụng Dịch Vụ vào công việc kinh doanh phù hợp với các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành và phù hợp với các điều khoản tại Điều Khoản Sử Dụng này và các Thỏa Thuận Khác (nếu có) với CMA.
 2. Người Dùng đăng tải, truyền tải riêng tư hoặc công khai nội dung trên Phần Mềm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với nội dung do mình tạo ra. Mọi thao tác trên Phần Mềm đều dẫn đến những kết quả tương ứng đã được biết trước. Người Dùng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các kết quả tương ứng được tạo ra bởi thao tác của chính Người Dùng, theo quy định của đơn vị cấp quyền sử dụng tài khoản và/hoặc theo quy định pháp luật. CMA không can thiệp vào các thao tác trên tài khoản riêng của Người Dùng và không chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào đối với những nội dung do Người Dùng đăng tải, truyền tải riêng tư hoặc công khai trên Phần Mềm.
 3. Người Dùng có trách nhiệm thông báo ngay cho CMA khi phát hiện sự cố trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, tích cực phối hợp với CMA để sự cố được khắc phục sớm nhất trong phạm vi khả năng của CMA.Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Người Dùng có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. Người Dùng hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, CMA luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên CMA sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu của Người Dùng.
 4. Người Dùng không được phép:
 1. Đăng tải, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai trên Phần Mềm bất cứ nội dung nào trái pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang, lo lắng, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ nội dung không đúng đắn nào khác;
 2. Mạo danh cá nhân/ tổ chức khác để đăng tải, truyền tải nội dung hoặc sử dụng Dịch Vụ;
 3. Phá hoại mã nguồn, mã máy, hoặc có bất cứ bất cứ hành vi nào trực tiếp hoặc gián tiếp làm quá tải, làm suy yếu, gây thiệt hại cho Phần Mềm và CMA;
 4. Sử dụng Dịch Vụ để xâm hại đến quyền riêng tư của người khác, thu thập, sử dụng dữ liệu của người sử dụng Dịch Vụ khác bao gồm nhưng không giới hạn cả dữ liệu cá nhân mà không được phân quyền theo vai trò.
 1. CMA và các bên được chỉ định của CMA có toàn quyền truy cập tài khoản của Người Dùng khi Người Dùng đồng ý nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng, xử lý sự cố và/hoặc ngăn chặn sự xâm nhập trái phép hoặc sự tấn công, phá hoại của Bên thứ ba.
 2. CMA và/hoặc các bên được chỉ định của CMA có toàn quyền sàng lọc, từ chối, xóa, dừng, tạm dừng, gỡ bỏ bất kỳ nội dung nào do Người Dùng đã đăng tải công khai hoặc riêng tư trên Phần Mềm và/hoặc ngưng quyền truy cập của Người Dùng khi phát hiện các nội dung đó thuộc các trường hợp sau:
 1. Nội dung vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ này; 
 2. Nội dung xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của CMA;
 3. Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CBS

Trường hợp Người Dùng sử dụng Ứng dụng CẢNH BÁO SỚM, Người Dùng có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản sau đây:

 1. Điều Khoản Sử Dụng này là thỏa thuận giữa Người Dùng và CMA, không phải với Apple hay Google; Apple hay Google không có nghĩa vụ phải cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng, hỗ trợ Người Dùng trong quá trình sử dụng ứng dụng Cảnh Báo Sớm;
 2. CMA có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của Người Dùng: (1) Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, (2) Lấy vị trí hiện tại của Người Dùng, (3) Ghi dữ liệu của Ứng dụng CẢNH BÁO SỚM lên thẻ nhớ, (4) Truy cập vào Internet từ thiết bị của Người Dùng. Tất cả các truy cập này chỉ được CMA thực hiện khi có sự đồng ý của Người Dùng. Người Dùng hiểu và chấp nhận rằng, khi Người Dùng đã cấp quyền cho CMA, Người Dùng sẽ không có bất kỳ khiếu nạo nào đối với việc truy cập này;
 3. Ứng dụng CẢNH BÁO SỚM được cài đặt trên thiết bị của Người Dùng có chế độ hoạt động ngay cả khi thiết bị của Người Dùng ở trong tình trạng mất kết nối Internet; CMA không đảm bảo dữ liệu Người Dùng đang xem trên Ứng dụng CẢNH BÁO SỚM là dữ liệu mới nhất của hệ thống do đó hiểu và đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi Bạn cần truy cập dữ liệu kinh doanh mới nhất;
 4. Người Dùng có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản của Apple App Store và Google Play của về dịch vụ, bao gồm cả các quy tắc sử dụng.

5. SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIA TĂNG CỦA BÊN THỨ BA

 1. CMA và Bên thứ ba có thể hợp tác để cung cấp cho Người Dùng Dịch Vụ Gia Tăng ngoài phạm vi Dịch Vụ.
 2. CMA chỉ chia sẻ các thông tin và dữ liệu cho Bên thứ ba cung cấp Dịch Vụ Gia Tăng khi có sự đồng ý của Người Dùng bằng cách đồng ý sử dụng Dịch Vụ Gia Tăng. Khi đó Người Dùng tự mình chịu trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ Gia Tăng do Bên thứ ba cung cấp.
 3. CMA không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp của Người Dùng do lỗi của các Dịch Vụ Gia Tăng được cung cấp bởi Bên thứ ba.

6. ĐẢM BẢO CUNG CẤP DỊCH VỤ

 1. Người Dùng hiểu rằng Dịch Vụ được cung cấp dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet, có thể được liên kết với một Bên thứ ba để cung cấp dịch vụ tối ưu cho người dùng. Các nền tảng này có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, CMA cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.
 2. Dịch Vụ được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. CMA không bảo đảm rằng Dịch Vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi. Tuy nhiên CMA cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và khả năng có thể để đảm bảo Phần mềm luôn được sẵn sàng.

7. BẢO MẬT VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 1. Phần Mềm CẢNH BÁO SỚM thuộc bản quyền của CMA. Người Dùng không được phép sao chép, điều chỉnh Nội dung Phần Mềm mà chưa được sự đồng ý bằng văn bản của CMA.
 2. Người Dùng phải có trách nhiệm kiểm soát bảo mật tài khoản và mật khẩu của Người Dùng để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp hoặc bị mạo danh, lạm dụng với mục đích không an toàn cho Người Dùng và CMA. CMA không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của Bên thứ ba do Người Dùng không kiểm soát bảo mật tài khoản và mật khẩu của Người Dùng.
 3. CMA có trách nhiệm bảo mật, không tiết lộ cho Bên thứ ba nào khác thông tin tài khoản Người Dùng và nội dung do Người Dùng đăng tải, truyền tải trên Phầm Mềm, trừ các trường hợp sau:
  1. Có sự đồng ý hoặc yêu cầu của Người Dùng hoặc Người Dùng đồng ý với các điều khoản sử dụng sản phẩm của Bên thứ ba có liên kết với CMA.
  2. Nhằm thực thi Điều Khoản Sử Dụng này và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của CMA.
  3. Theo yêu cầu bắt buộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  4. Các thông tin, dữ liệu của Người Dùng đã được công khai bởi Bên thứ ba.

8. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trung tâm Hỗ trợ khách hàng CẢNH BÁO SỚM tiếp nhận mọi yêu cầu hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, xử lý sự cố của Người Dùng qua địa chỉ hotro@canhbaosom.com từ 08 giờ 00 sáng đến 17 giờ 00, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.